Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c4/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1988
Platnost od 24.03.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 01.04.2002 (71/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě s příslušnými výbory odborových svazů a s příslušnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 29. prosince 1987 čj. 4555/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech.

Výnosem se zrušují:

a) směrnice Ústředního báňského úřadu ze dne 1. března 1962 čj. 1/1962 pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod na hlubinných dolech (havarijní směrnice), registrovaná v částce 13/1962 Sb.,

b) výnos Ústředního báňského úřadu ze dne 12. září 1964 čj. 7400/23/64, kterým se mění některá ustanovení směrnice Ústředního báňského úřadu ze dne 1. března 1962 čj. 1/1962 pro sestavování plánu na likvidaci závažných nehod na hlubinných dolech (havarijní směrnice).

Výnos bude zveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky; lze do něj nahlédnout na Českém báňském úřadě v Praze.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 4555/1987 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2, § 11 odst. 1, § 12 odst. 9, § 15 odst. 1, 4 a 6, § 45 odst. 1 a 3 a § 46 odst. 1 a 3 se slova "vedoucí organizace" nahrazují slovy "závodní dolu".

2. V § 3 odst. 3 a 4 se slova "vedoucí dolu" nahrazují slovy "závodní dolu".

3. § 23 se vypouští.

Zrušuje se § 18 výnosu Českého báňského úřadu č. 8/87 ze dne 29. 12. 1987 č.j. 4555/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech (reg. v částce 4/1988 Sb.).

Zrušují se § 19, 21 a 22 výnosu Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 čj. 4555/1987 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech (reg. v částce 4/1988 Sb.).

Přesunout nahoru