Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c4/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1988
Platnost od 24.03.1988
Účinnost od 01.02.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvy zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 18. ledna 1988 čj. 514-36671-5144,131187, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 8. 1977 čj. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům, ve znění výnosu ze dne 7. prosince 1983 čj. 314-5901-3120,051083.

Výnosem se umožňuje nově poskytovat odměny také dalším zdravotnickým pracovníkům v jaderných elektrárnách. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1988.

Výnosem se zrušuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. prosince 1983 čj. 314-5901-3120,051083, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. srpna 1977 čj. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům (reg. v částce 4/1984 Sb.).

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru