Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c35/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 35/1988
Platnost od 14.10.1988
Účinnost od 01.09.1988
Zrušeno k 01.11.1991 (425/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 18. srpna 1988 čj. 1713/OEN/88 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Výnos se vztahuje na organizace přímo řízené ministerstvem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, které uzavírají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a na odměňování prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavíraných ministerstvem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, a byl uveřejněn ve Věstníku MLVD ČSR v částce 16/1988 pod poř. č. 9.

Výnosem se zrušuje výnos ze dne 30. června 1981 čj. 29194/SO/81, kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod a pracích konaných mimo pracovní poměr, uveřejněný ve Věstníku MLVH ČSR částka 20/1981 pod poř. č. 15, jehož vydání bylo oznámeno v částce 34/1981 Sb.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1988 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR.

Přesunout nahoru