Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c35/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 35/1988
Platnost od 14.10.1988
Účinnost od 01.10.1988
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 30. srpna 1988 čj. 3 017/88-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 14. května 1987 čj. 4 163/87-V/3 o odměňování dělníků, ve znění výnosu za dne 27 ledna 1983 čj. 3 707/83-V/3. Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání v organizacích v působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky a v organizacích řízených nebo spravovaných národními výbory.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.

Do uvedeného předpisu lze nahlédnout na ministerstvu kultury České socialistické republiky a v odborech kultury krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3017/88-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).

Přesunout nahoru