Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c35/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 35/1988
Platnost od 14.10.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo dopravy a spojů

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb.

1. výnos ze dne 24. srpna 1988 čj. 14.180/88-20, kterým se vydávají předpisy L 6/I a L 6/II - Provoz letadel.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1989.

Tímto výnosem se zrušuje předpis L 6 - Provoz letadel I. a II. část ze dne 28. srpna 1972 čj. 20.765/72-20 (reg. v částce 4/1973 Sb.);

2. výnos ze dne 24. srpna 1988 čj. 14.201/88-20, kterým se vydává předpis L 6/III - Provoz letadel.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1989;

3. výnos ze dne 24. srpna 1988 čj. 6.636/88-20, kterým se vydává předpis L 16/II - Ochrana životního prostředí, Svazek II - Exhalace letadlových motorů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989;

4. výnos ze dne 24. srpna 1988 čj. 8.262/87-20, kterým se mění a doplňuje předpis L 14 Z - Letiště pro letecké práce v zemědělství, lesním a vodním hospodářství ze dne 5. března 1981 čj. 25.228/80-20 (reg. v částce 16/1981 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a spojů (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisů je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Přesunout nahoru