Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c34/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1988
Platnost od 30.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky

vydalo podle § 140 odst. 1 zákoníku práce, v dohodě s Českou odborovou radou výnos ze dne 1. září 1988 čj. 3473/1988, kterým se mění výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 1. února 1983 čj. 3055, kterým se upravují některé podmínky závodního stravování.

Výnos nově upravuje podmínky závodního stravování ve veřejném stravování, které spočívají ve zjednodušení administrativních prací souvisejících s evidencí stravenek, ve zrušení evidence o dodržování průměrné maloobchodní ceny jídel a v umožnění poskytovat v souladu s kolektivní smlouvou tuto formu závodního stravování též důchodcům, kteří v organizaci pracovali do odchodu do důchodu.

Výnos nabude účinnosti dnem 1. října 1988 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky v částce 5/1988 pod pořadovým číslem 5.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru