Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c30/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 30/1988
Platnost od 21.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., o péčí o zdraví lidu, a se zřetelem k § 57 odst. 2 a § 58 odst. 2 tohoto zákona výnos ze dne 30. srpna 1988 čj. KP -621.1-28.7.1988 o odborném vedení a hospodářském zabezpečení středních zdravotnických škol a domovů mládeže těchto škol a o školním dozoru v nich, o pomaturitním studiu a branném kursu ve středních zdravotnických školách.

Výnos upravuje odborné vedení středních zdravotnických škol a domovů mládeže těchto škol, pomaturitní studium a obsah branných kursů v těchto školách.

Výnos byl přímo rozeslán odborům zdravotnictví KNV, středním zdravotnickým školám, krajským ústavům národního zdraví a bude publikován ve Věstníku vlády ČSR pro národní výbory.

Do výnosu lze nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV, středních zdravotnických školách a krajských ústavech národního zdraví.

Výnos nabývá účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů.

Přesunout nahoru