Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c29/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 29/1988
Platnost od 09.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Národní výbor hlavního města Prahy

vydal podle § 24a zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy, vyhlášku ze dne 18. prosince 1986 o jednotné evidenci technického vybavení a Digitální technické mapě Prahy.

Vyhláška upravuje

a) obsah a způsob vedení evidence správců technického vybavení, jednotné evidence technického vybavení a Digitální technické mapy Prahy,

b) práva a povinnosti správců technického vybavení při vedení evidence správců technického vybavení a jednotné evidence správců technického vybavení,

c) povinnosti organizací, které provádějí stavební činnost na území hlavního města Prahy, při ohlašování změn obsahu Digitální technické mapy Prahy,

d) práva a povinnosti státních orgánů, organizací a občanů při využívání obsahu informačního okruhu technického vybavení Městského informačního systému a Digitální technické mapy Prahy.

Vyhláška je určena organizacím, které

a) spravují v rámci svého předmětu činností objekty a vedení technického vybavení (soubory vedení, stavebních a provozních objektů a ploch sloužících k zajištění zásobování energiemi a vodou, přenosu informací a odkanalizování na území hlavního města Prahy) nacházející se pod povrchem, na povrchu nebo nad povrchem veřejného prostranství nebo pod povrchem, na povrchu nebo nad povrchem pozemků, které nejsou ve správě těchto organizací,

b) spravují v rámci svého předmětu činnosti ostatní objekty a vedení nacházející se pod povrchem veřejného prostranství nebo pod povrchem pozemků, které nejsou ve správě těchto organizací,

c) provádějí stavební činnost na území hlavního města Prahy.

Vyhláška zrušuje vyhlášku Národního výboru hlavního města Prahy č. 4/1972 sb. NVP o povinnosti hlášení předmětů měření pro Technickou mapu, která nebyla registrována ve Sbírce zákonů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1987. Byla vyvěšena na úřední desce Národního výboru hlavního města Prahy a na úředních deskách obvodních a místních národních výborů působících na území hlavního města Prahy a dále byla publikována ve Sbírce NVP dne 31. března 1987 pod číslem 8/1986 sb. NVP. Nahlédnout do vyhlášky je možno na pražských národních výborech.

Přesunout nahoru