Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c29/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 29/1988
Platnost od 09.09.1988
Účinnost od 09.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos čj. SD 33 - 2063/88, kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky čj. SD 33 - 550/84, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 19/1984 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a bude uveřejněn v částce 4 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro dopravu, krajských národních výborech a Národním výboru hlavního města Prahy.

Přesunout nahoru