Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c29/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 29/1988
Platnost od 09.09.1988
Účinnost od 09.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 19 odst. 2 zákona České národní rady č. 87/1986 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu), a na základě Zásad pro poskytování finančních odměn společenským organizacím za provádění sběru opuštěných druhotných surovin a se zřetelem na § 5 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami, výnos ze dne 11. srpna 1988 čj. MH-5/4134/569/88, kterým se mění směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 30. prosince 1982 čj. MH-5/11613/1389/82 o sběru druhotných surovin občany na základu osvědčení vydaného národním výborem (reg. v částce 6/1983 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistická republiky pro místní hospodářství.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, krajských národních výborech, Národním výboru hlavního města Prahy a u organizací místního hospodářství.

Přesunout nahoru