Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c27/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 27/1988
Platnost od 16.08.1988
Účinnost od 16.08.1988
Zrušeno k 12.05.1993 (139/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 12. 7. 1988 čj. LP/4-249-7.7.88 o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdrávi a dalších zdravotnických organizacích.

Výnos upravuje podmínky hospodaření s drahými kovy včetně manipulace, vedení operativní a účetní evidence drahých kovů a jejich používání ve stomatologické péči. Výnosem se v České socialistické republice nahrazují směrnice ministerstva zdravotnictví č. 5/1963 Věst. MZ o souborných pokynech o hospodaření s drahými kovy v péči o chrup v ústavech národního zdraví, které byly k 30. 6. 1988 zrušeny koordinační komisí zřízenou na ministerstvu vnitra ČSR podle usnesení vlády ČSR č. 186/1977 a zmocněnou usnesením vlády ČSR č. 335/1986 ke schvalování další platnosti resortních směrnic týkajících se činnosti národních výborů.

Výnos nabývá účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů. Bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a lze do něj nahlédnout na krajských národních výborech, okresních národních výborech a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru