Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c27/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 27/1988
Platnost od 16.08.1988
Účinnost od 01.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo v dohoda s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky na základě § 5 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, výnos ze dne 10. června 1988 čj. 9 822/1988-VII, kterým se mění směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 30. července 1971 čj. 11 822-III pro výuku náboženství přihlášených žáků základních devítiletých škol, která byla registrovaná v částce 22/1971 Sb.

Výnos upravuje způsob přihlašování žáku 2.-7. ročníků základních škol na výuku náboženství a počet hodin výuky náboženství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1988 a je do něj možno nahlédnout na ministerstvu kultury České socialistické republiky, na odborech školství a sekretariátech pro věci církevní krajských národních výborů, na odborech školství a u tajemníků pro věci církevní okresních národních výborů a národních výborů jim na roveň postavených.

Přesunout nahoru