Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c26/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1988
Platnost od 29.07.1988
Účinnost od 01.06.1988
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 11. května 1988 čj. 33 191/88, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky o odměňování dělníků, ve znění výnosu č. 4/1986 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky.

Výnosem se rozšiřují podmínky pro přiznání příplatku dělníkům vykonávajícím práce o sobotách a nedělích, doplňuje se seznam příkladů pracovních činností pro přiznávání, příplatků za ztížené nebo zdraví škodlivé pracovní prostředí v obchodě a nově se zařazují do stupnic mzdových tarifů pracovníci konající fyzickou ochranu objektů (např. hlídač, vrátný).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1988 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky v částce 4 pod poř. č. 3.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru