Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c26/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1988
Platnost od 29.07.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 01.08.1990 (269/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 30. června 1988 čj. 51-2702 5122 o úpravě odměňování pracovníků státních podniků a družstev.

Výnosem se upravují některé odchylky při odměňování pracovníků státních podniků, členů a pracovníků výrobních družstev a pracovníků spotřebních a bytových družstev a družstevních podniků zejména podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků (reg. v částce 22/1984 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. srpna 1985 čj. 514-18544-5111 o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. v částce 24/1985 Sb.) a mzdových předpisů o odměňování dělníků. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru