Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c26/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1988
Platnost od 29.07.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 26. května 1988 čj. 515-38434-5147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích.

Výnosem se upravuje odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech a organizacích uvedených v § 1 tohoto výnosu. Výnosem se zrušuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. března 1983 čj. 315-5981-3147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. v částce 16/1983 Sb.), směrnice ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky ze dne 2. listopadu 1983 čj. 123/83 o odměňování pracovníků dělnických povolání ve vlastních aparátech orgánů Národní fronty a organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a v některých podnicích a hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a Svazu pro spolupráci s armádou (reg. v částce 1/1984 Sb.) a výnos FMPSV ze dne 8. února 1985 čj. 514-10779-3123 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky (reg. v částce 8/1985 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Výnos byl rozeslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům ČSR a SSR a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout.

Přesunout nahoru