Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c26/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1988
Platnost od 29.07.1988
Účinnost od 01.08.1988
Zrušeno k 21.05.1992 (223/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos č. 11/1988 ze dne 20. července 1988 o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v závodních jednotkách požární ochrany v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1988 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 11/1988.

Dnem nabytí účinnosti tohoto výnosu se zrušují:

1. opatření federálního ministerstva národní obrany ze dne 3. června 1977 čj. 4698-81/5.odd.-1977 k zavedení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. dubna 1977 čj. II. 3-459/77-7303 o odměňování příslušníků závodních jednotek požární ochrany (reg. v částce 11/1977 Sb.);

2. opatření federálního ministerstva národní obrany ze dne 6. listopadu 1982 čj. 7390-FS/5-1982 k uplatnění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. října 1982 čj. 31-7071-3130, 160982, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. dubna 1977 čj. II/3-459 77-7303 o odměňování příslušníků závodních jednotek požární ochrany (reg. v částce 36/1982 Sb.).

Do výnosu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru