Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c26/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1988
Platnost od 29.07.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo dopravy a spojů

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředními výbory Odborového svazu pracovníků železnic a Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 31. května 1988 čj. 12.483/1988-03,31 o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a spojů (odbor práce a mezd), na správách drah, Československých aeroliniích a na příslušných útvarech Sboru ozbrojené ochrany železnic a Sboru ozbrojené ochrany letišť.

Zrušují se

1. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 31. května 1977 čj. 14.110/1977-03 o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a Sboru ozbrojené ochrany letišť (reg. v částce 14/1977 Sb.)

2. Ustanovení výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 27. listopadu 1981 čj. 22.700/1981-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků, která upravují odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a Sboru ozbrojené ochrany letišť (reg. v částce 5/1982 Sb.).

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ústředím Odborového sdružení železničářů a s Odborovým svazem pracovníků civilního letectví výnos ze dne 9. ledna 1991 č. j. 20.967/1990-320, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy a spojů ze dne 31. května 1988 č. j. 12.483/1988-03, 0 31 o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť. Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a bude publikován ve Věstníku dopravy.

Přesunout nahoru