Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c24/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1988
Platnost od 28.06.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb. po dohode s príslušnými orgánmi štátnej správy vydalo výnos z 30. júna 1988 č. 1164/1988-32 o chránených študijných plochách Ratkovie - Liptovský Mikuláš; Martinovská nádrž - Rimavská Sobota. Účelom výnosu je ochrana prostredia vodného vtáctva a jeho vedecký výskum.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1988.

Výnos, ktorý obsahuje podmlenky ochrany chránených študijných plôch, je spolu s mapami uložený na Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky, Stredoslovenskom krajskom národnom výbore v Banskej Bystrici a okresných národných výboroch, v obvode ktorých sa príslušná chránená študijná plocha nachádza, na Ústredí štátnej ochrany prírody a krajskej organizácii štátnej ochrany prírody. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do výnosu nazrieť. Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR a Ministerstva kultúry SSR.

Přesunout nahoru