Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c24/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1988
Platnost od 28.06.1988
Účinnost od 01.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb. po dohode s príslušnými orgánmi štátnej správy vydalo výnos z 30. júna 1988 č. 1160/1988-32 o štátnych prírodných rezerváciách Ostrovné lúčky - Bratislava V; Topoľové hony - Bratislava II; Jurské jazero, Strmina, Vysoká - Bratislava-vidiek; Roštún, Kamenec - Senica; Bolehlav, Sedliská - Trnava; Ostrov orliaka morského - Dunajská Streda; Bokrošské slanisko, Mašan, Listové jazero - Komárno; Čenkovská lesostep - Nové Zámky; Šípka - Levice; Jabloňovský Roháč - Levice, Žiar nad Hronom; Solčiansky háj, Čepúšky, Bradlo, Kňaží stôl - Topoľčany; Prieľačina - Topoľčany, Trenčín; Kňaží vrch, Považský Inovec, Veľká Javorina - Trenčín; Klarovský močiar, Čebovská lesostep - Veľký Krtíš; Ružínske jelšiny - Lučenec; Plavno, Jelšovec - Banská Bystrica; Fabova hoľa - Banská Bystrica, Rožňava; Veľká Skalná, Goľové mláky - Martin; Starý hrad, Veľká Bránica - Žilina; Chleb - Žilina, Martin; Šrámková - Dolný Kubín; Hríčovec - Čadca; Pohanský hrad - Lučenec, Rimavská Sobota; Ragáč, Kašter, Hradová - Rimavská Sobota; Baba, Barbolica - Poprad; Hnilecká jelšina - Rožňava, Banská Bystrica; Poludníca, Cigánka - Rožňava; Malá Izra, Sivec, Bokšov, Humenec, Rankovské skaly - Košice-vidiek; Becherovská tisina, Zborovský hradný vrch, Pod Beskydom - Bardejov; Radomka - Bardejov, Svidník; Biele jazero, Horešské lúky - Trebišov; Vinianska stráň, Viniansky hradný vrch, Morské oko, Jedlinka - Michalovce; Bahno, Stinská slatina, Hlboké, Pod Ruským, Ruské, Havešová, Pľaša - Humenné.

Účelom výnosu je zachovanie a zveľaďovanie prírodného bohatstva dôležitého z kultúrneho, vedeckovýskumného, náučného a ekologického hľadiska.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1988.

Zrušujú sa:

- vyhláška Povereníctva školstva, vied a umení z 15. januára 1951 č. 125319/1950-V/4 o čiastočnej prírodnej rezervácii „Polesia Plavno“ (Úradný vestník II, č. 5/1951),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 30. septembra 1982 č. 6175/1982-32 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru „Jaskyne v Dolnom Prepadlom“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 1/1983; reg. čiastka 7/1983 Zb.),

- úprava Povereníctva školstva a osvety z 29. mája 1953 č. 61339/53-V/2 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Roštún“ (Úradný vestník, čiastka 89/1953),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. augusta 1980 č. 5878/1980-32 o spresnení podmienok ochrany a vymedzenia územia štátnej prírodnej rezervácie „Starý hrad“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1980, reg. čiastka 15/1981 Zb.),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. augusta 1980 č. 5888/1980-32 o spresnení podmienok ochrany, názvu a vymedzenia územia štátnej prírodnej rezervácie „Veľká Bránica“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1980, reg. čiastka 15/1981 Zb.),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 30. júna 1981 č. 3241/1981-32 o spresnení vymedzenia, podmienok ochrany a názvu štátnej prírodnej rezervácie „Chleb“ (Zvesti Ministerstva šikolstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 7/1981, reg. čiastka 26/1981 Zb.),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. augusta 1980 č. 5879/1980-32 o spresnení podmienok ochrany a vymedzenia územia štátnej prírodnej rezervácie „Šrámková“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1980; reg. čiastka 15/1981 Zb.),

- úprava Povereníctva kultúry z 13. decembra 1954 č. 19687/1954-HSO o zriadení prírodnej rezervácie „Šivec“ (Úradný vestník, čiastka 163/1954),

- úprava Povereníctva kultúry z 24. apríla 1954 č. 5258/1954-HSO o zriadení prírodnej rezervácie „Bokšov“ (Úradný vestník, čiastka 52/1954),

- úprava Povereníctva školstva a osvety zo 7. mája 1953 č. 34331/1953-V/5 o vyhlásení prírodnej rezervácie „Humenec“,(Úradný vestník, čiastka 69/1953).

Účinnosť strácajú:

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 27. mája 1974 č. 3627/1974-OP o vyhlásení chráneného náleziska „Sedlisko - poniklecová lúčka“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 12/1974),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4943/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Ostrov orliaka morského“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),

- rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 28. júna 1965 č. 26 k úprave z 15. júla 1965 číslo 7282/1965-osv./1 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Čenskovská lesostep“ (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 26/1965),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4945/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Jabloňovský Roháč“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4944/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Solčiansky háj“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. októbra 1984 č. 4950/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Jelšovec“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 3/1985),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4946/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Pohanský hrad“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4948/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Ragáč“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4947/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Kašter“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 C. 4949/ 1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Hradová“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4951/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Poludnica“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4952/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Cigánka“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),

- rozhodnutie rady Okresného národného výboru Košice-vidiek z 1. októbra 1976 č. 1221/F, ktorým sa vyhlasuje chránený prírodný výtvor „Rankovské (orlie) skaly“,

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4953/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Becherovská tišina“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4954/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Zborovský hradný vrch“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4959/1981-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Vinianska stráň“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4958/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Viniansky hradný vrch“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4957/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Morské oko“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. októbra 1984 č. 4955/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Havešová“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 3/1985),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4956/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Pľaša“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984).

Výnos, ktorý obsahuje podmienky ochrany štátnych prírodných rezervácií, je spolu s mapami uložený na Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky, krajských národných výboroch a okresných národných výboroch, v obvode ktorých sa príslušná štátna prírodná rezervácia nachádza, na Ústredí štátnej ochrany prírody a príslušných krajských organizáciách štátnej ochrany prírody. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do výnosu nazrieť. Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR a Ministerstva kultúry SSR.

Přesunout nahoru