Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c23/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 23/1988
Platnost od 23.06.1988
Účinnost od 01.06.1988
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 31. března 1988 čj. MH/13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1988 a byl uveřejněn v částce 7/1988 Provozního zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky pro místní hospodářství.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, krajských národních výborech a Národním výboru hlavního města Prahy, okresních národních výborech a národních výborech, které jsou zřizovateli drobných provozoven a rozpočtových zařízení pro komunální služby.

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníku státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 10. dubna 1989 č. j. MH/1-4696/976/89, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 31. března 1988 č. j. MH 13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1989 a bude uveřejněn v částce 4-8 Provozního zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky pro místní hospodářství. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, krajských národních výborech a Národním výboru hlavního města Prahy, okresních národních výborech a národních výborech, které jsou zřizovateli drobných provozoven.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 31. března 1988 č. j. MH/13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 23/1988 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky ze dne 10. dubna 1989 č. j. MH/1-4696//976/89 (reg. částka 17/1989 Sb.).

Přesunout nahoru