Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c19/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1988
Platnost od 15.06.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) se zřetelem k § 22 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos čj. LP/1-275-1.6.1988 ze dne 8. června 1988 o dispenzární péči o nemocné s před nádorovými stavy a novotvary a o povinném hlášení novotvarů.

Výnos stanoví postup při zjišťování přednádorových stavů a časných stadií novotvarů formou preventivních onkologických prohlídek. Upravuje jejich hlášení, dispenzární péči a vyhodnocování léčby; dále postup při analýze příčin pokročilých a pozdě rozpoznaných onemocnění novotvarem.

Tímto se zrušují:

a) instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR č. 10/1986 V. v. ČSR NV o povinném hlášení novotvarů,

b) metodický návod č. 58/1975 Věst. MZ ČSR o dispenzární péči o nemocné zhoubnými novotvary,

c) metodický návod č. 59/1975 Věst. MZ ČSR o rozborech pokročilých a pozdě rozpoznaných onemocnění zhoubnými novotvary.

Výnos nabývá účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů. Bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR. Je možné do něj nahlédnout na národních výborech a v okresních a krajských ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru