Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c19/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1988
Platnost od 15.06.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

vydalo v souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., § 12 odst. 3 zákona č. 121/1675 Sb., § 35 odst. 3, § 95, § 133 odst. 2, § 150 odst. 2, § 167 odst. 2, § 272 odst. 2 a § 239 zákoníku práce a § 14 vyhlášky č. 62/1965 Sb. výnos federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky č. 1/1988 ze dne 21. dubna 1988 o platnosti výnosů vydaných bývalými federálními ministerstvy hutnictví a těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství a elektrotechnického průmyslu.

Výnos stanoví platnost výnosů a směrnic vydaných bývalým FMHTS, FMVS a FMEP nebo jejich právními předchůdci také na organizace v působnosti FMHSE, a to podle organizačního začlenění ke dni 18. dubna 1988. Na stejném principu stanoví platnost těchto obecně závazných právních předpisů pro státní podniky, které budou právními nástupci těchto organizací.

Výnos nabývá účinnosti dnem vydání. Byl zaslán všem organizacím resortu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a bude publikován ve Věstníku FMHSE č. 1/1988. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, v jim řízených generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích v působnosti FMHSE.

Přesunout nahoru