Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c18/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1988
Platnost od 15.06.1988
Účinnost od 01.06.1988
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 13. května 1988 čj. EP-600-28.4.1988, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. května 1982 čj. EP-600-26.5.1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. v částce 18/1982 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1988.

Do výnosu lze nahlédnout ve všech ústavech národního zdraví a na odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR, na odboru zdravotnictví NV hlavního města Prahy a na ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí ČSR.

Přesunout nahoru