Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c17/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1988
Platnost od 14.06.1988
Účinnost od 01.06.1988
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky, českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 31. května 1988 čj. MH 13-1094/344/88, kterým se ruší výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 17. března 1987 čj. MH/13-2335/780/87 o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výborů a rozpočtových zařízeních národních výborů pro komunální služby (reg. v částce 9/1987 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1988 a bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky pro místní hospodářství.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, krajských národních výborech, Národním výboru hlavního města Prahy a u organizací místního hospodářství.

Přesunout nahoru