Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c17/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1988
Platnost od 14.06.1988
Účinnost od 01.06.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky

vydalo podle § 176 odst. 4 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 16. května 1988 čj. 867/OS/87 o stanovení okruhu funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti.

Výnos se vztahuje na organizace lesního a vodního hospodářství přímo řízené ministerstvem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a na ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a byl uveřejněn ve Věstníku MLVD ČSR v částce 9/1988 pod poř. č. 5.

Výnosem se zrušují směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 21. ledna 1976 čj. 31 573/SO/75 o stanovení okruhu funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti, uveřejněné v částce 3/1976 Věstníku MLVH ČSR pod poř. č. 4, jejichž vydání bylo oznámeno v částce 21/1976 Sb.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1988 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru