Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c17/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1988
Platnost od 14.06.1988
Účinnost od 01.06.1988
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 8. dubna 1988 čj. 515-34264-5129 o odměňování pracovníků v závodních jednotkách požární ochrany.

Výnosem se upravuje odměňování pracovníků zařazených do závodních požárních útvarů a dobrovolných závodních požárních sborů a odměňování členů dobrovolných závodních požárních sborů.

Výnos nabývá účinnosti v organizací, která ke dni 31. května 1988 uplatňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, dnem 1. června 1988; v organizaci, která uvedený výnos o odměňování THP uplatní později, nabývá výnos účinnosti dnem účinnosti uvedeného výnosu o odměňování THP v organizaci; v ostatních organizacích nabývá výnos účinnosti dnem 1. července 1988.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí, v Ústředním věstníku ČSR a v Ústředním věstníku SSR.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-34364-5129 o odměňování pracovníků v závodních jednotkách požární ochrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

Přesunout nahoru