Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c16/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Účinnost od 01.07.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 23. 5. 1988 čj. MH/13-4436/1313/88, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 13. ledna 1986 čj. MH/13-370/90/1986 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 1/1986 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1988 a bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky pro místní hospodářství.

Do výnosu lze nahlédnout na mnisterstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, krajských národních výborech, Národního výboru hlavního města Prahy a u organizací místního hospodářství.

Přesunout nahoru