Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c16/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 22. dubna 1988 čj. 33 275/1988 o odměňování pracovníků a tvorbě prostředků na mzdy ve společných podnicích.

Výnos stanovuje odlišnou úpravu od platných mzdových předpisů v odměňování pracovníků společných podniků řízených podle usnesení vlády ČSSR ze dne 22. 8. 1985 č. 187 pro zřizování a činnost společných podniků československých subjektů a subjektů z nesocialistických zemí.

Výnos nabude účinnosti dnem 1. července 1988 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky v částce 4 pod pořadovým číslem 2.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru