Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c16/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Účinnost od 30.05.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 2/1988 o zrušení výnosů federálního ministerstva všeobecného strojírenství z oblasti poskytování osobního ohodnocení.

Výnos nabývá účinnosti v organizacích, které uplatnily II. etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy, dnem vydání; v ostatních organizacích dnem jejího uplatnění, nejpozději dnem 1. ledna 1989. Byl zaslán všem organizacím resortu všeobecného strojírenství a bude publikován ve Věstníku FMVS č. 4/1988. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, v jím řízených generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích v působnosti FMVS.

Dnem účinnosti tohoto výnosu se ruší výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 4/1981 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. v částce 2/1982 Sb.) a výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 5/1981 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. v částce 2/1982 Sb.).

Přesunout nahoru