Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c16/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Účinnost od 01.06.1988
Zrušeno k 21.05.1992 (223/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 a § 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústřednám výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos č. 7/1988 federálního ministerstva národní obrany ze dne 16. května 1988 o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v organizacích výzkumné a vývojové základny rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1988 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 7/1988.

Dnem nabytí účinnosti tohoto výnosu se zrušují:

1. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 10. července 1984 čj. 8650-FS/5-1984, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 28. února 1977 čj. 4100-81/5.odd.-1977 o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v organizacích výzkumné a vývojové základny rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 7/1985 Sb.);

2. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. února 1985 čj. 2100-FS/5-1985 o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v organizacích výzkumné a vývojové základny rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 25/1985 Sb.).

Do výnosu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru