Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c16/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Účinnost od 01.05.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb.

1. výnos ze dne 18. dubna 1988 čj. 7 537 88-20, kterým se vydává předpis L 2 - Pravidla létání.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.

Zrušují se:

a) předpis L 2 - Pravidla létání ze dne 14. června 1968 čj. 16 457/68-20 (reg. v částce 4/1973 Sb.),

b) výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 19. března 1986 čj. 21 684/85-20, kterým se mění a doplňuje předpis L 2 - Pravidla létání (reg. v částce 18/1986 Sb.),

c) výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 13. října 1987 čj. 15 084 87-20, kterým se mění a doplňuje předpis L 2 - Pravidla létání (reg. v částce 24/1987 Sb.).

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, výnos ze dne 28. února 1992 č. j. 16 525/92-220, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 18. dubna 1988 č. j. 7 537/ 88-20 o předpisu L 2 - Pravidla létání (reg. v částce 16/ 1988 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 2. dubna 1992. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a u Státní letecké inspekce. Distribucí výnosu je pověřeno Řízení letového provozu ČSFR, Letecká informační služba - letiště Praha Ruzyně, PSČ 160 08.

2. výnos ze dne 18. dubna 1988 čj. 7 538/88-20, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. března 1984 čj. 9152 84-20 o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách (reg. v částce 14/1984 Sb.), ve znění výnosu ze dne 13. října 1987 čj. 15 083/87-20 (reg. v částce 24/1987 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.

3. výnos ze dne 18. dubna 1988 čj. 7 539/88-20, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. října 1985 čj. 14 260 1985-20 o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby (reg. v částce 33/1985 Sb.), ve znění výnosu ze dne 13. října 1987 čj. 15 085/1987-20 (reg. v částce 24/1987 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.

Přesunout nahoru