Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c12/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 12/1988
Platnost od 12.05.1988
Účinnost od 01.05.1988
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 19. dubna 1988 čj. EP-600-20.1.1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 2. září 1982 (reg. v částce 32/1982 Sb.), ve znění výnosu ze dne 13. září 1985 čj. EP-600-15.3.1985 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. v částce 28/1985 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1988.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a ve všech hospodářských organizacích spadajících do působnosti tohoto ministerstva.

Přesunout nahoru