Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c12/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 12/1988
Platnost od 12.05.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD/33-300/88 ze dne 30. ledna 1988 výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 20. července 1982 čj. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství, ve znění výnosu ze dne 2. prosince 1985 čj. SD/33-300/85 a výnosu ze dne 31. července 1987 čj. SD/33-2900/87.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1988.

Zvýšené mzdové náklady vyplývající z uplatnění zvýšených mzdových tarifů musí organizace zabezpečit v rámci použitelného objemu (limitu) mzdových prostředků.

V organizacích, které dosud neuplatnily II. etapu programu ZEÚMS, se dosavadní stupnice mzdových tarifů nemění.

V organizacích, na které se nevztahují ustanovení o možnosti zvýšení stupnic mzdových tarifů pro pracovníky fyzické ochrany objektů, zůstává v platnosti skupina II - stupnice č. 2 mzdových tarifů.

Do výnosu lze nahlédnout v odborech dopravy krajských národních výborů, odboru dopravy Národního výboru hl. m. Prahy a na ministerstvu vnitra a životního prostředí ČSR - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru