Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c12/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 12/1988
Platnost od 12.05.1988
Účinnost od 01.05.1988
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 30. března 1988 čj. 723/OELH/88 o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. dubna 1982 čj. 30260/1002/OELH, ve znění výnosu ze dne 28. prosince 1984 čj. 40422/1946/OELH/84 - registrovaných v částkách 20/1982 Sb. a 7/1985 Sb.

Výnos se vztahuje na pracovníky organizací lesního hospodářství řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a byl uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR v částce 7-8/1988 pod poř. č. 4.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1988 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru