Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c10/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1988
Platnost od 21.04.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 01.04.2002 (71/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými výbory odborových svazů a příslušnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 29. prosince 1987 čj. 6500/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách.

Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky; lze do něj nahlédnout na Českém báňském úřadě a všech obvodních báňských úřadech.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 6500/1987 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, se mění takto:

V § 3 odst. 2 a 4, § 6 odst. 2, § 10 odst. 1, § 12 odst. 3, § 14 odst. 1 a 4, nadpisu § 18, § 18 odst. 1 a 2, § 26 odst. 2, § 27 odst. 1 a 3 a § 28 odst. 1 a 3 se slova "vedoucí organizace" nahrazují slovy "vedoucí pracovník".

Zrušuje se § 17 odst. 2 výnosu Českého báňského úřadu č. 5//87 ze dne 29. 12. 1987 č.j. 6500/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 10/1988 Sb.).

Zrušují se § 17 výnosu Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 čj. 6500/1987 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 10/1988 Sb.).

Přesunout nahoru