Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c10/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1988
Platnost od 21.04.1988
Účinnost od 15.04.1988
Zrušeno k 15.02.1990 (35/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální cenový úřad, Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad

vydaly podle § 47 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 6 zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a podle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, výnos č. V-6/88 ze dne 21. března 1988 o cenách sjednávaných dohodou; výnosem se zrušuje výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-1/86 o cenách sjednávaných dohodou zveřejněný v Cenovém věstníku, částka 52/1985, registrovaný v částce 32/1985 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1988. Je uveřejněn v Cenovém věstníku, částka 14/1988 z 6. dubna 1988 a lze do něj nahlédnout na krajských i okresních národních výborech a na cenových úřadech.

Federální cenový úřad, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky vydaly podle § 47 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 6 zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a podle článku II. odst. 2 zákona ČNR č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a podle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, a podle článku II. odst. 1 zákona SNR č. 50/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky, výnos č. V-7/88 ze dne 7. prosince 1988, kterým se mění a doplňuje výnos FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. V-6/88 o cenách sjednávaných dohodou, uveřejněný v Cenovém věstníku částka č. 14/1988, registrovaný v částce č. 10/1988 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989. Je uveřejněn v Cenovém věstníku částka č. 54/1988 z 28. prosince 1988 a lze do něj nahlédnout na krajských i okresních národních výborech, ministerstvu financí, cen a mezd ČSR, ministerstvu financí, cen a mezd SSR a na Federálním cenovém úřadě.

Přesunout nahoru