Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c10/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1988
Platnost od 21.04.1988
Účinnost od 01.05.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 5 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, v dohodě s fedrálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ČSLA a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. nebo II. pracovní kategorie.

Seznam byl uveřejněn Rozkazem ministra národní obrany ČSSR číslo 6 ze dne 7. dubna 1988 a nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.

Tímto dnem pozbyl platnosti seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru FMNO, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, uveřejněný Rozkazem ministra národní obrany ČSSR číslo 11 ze dne 6. prosince 1978 (reg. v částce 1/1979 Sb.), ve znění 1. doplňku uveřejněného Rozkazem ministra národní obrany ČSSR číslo 6 ze dne 22. března 1983 (reg. v částce 24/1983 Sb.) a 2. doplňku uveřejněného Rozkazem ministra národní obrany ČSSR číslo 5 ze dne 5. dubna 1984 (reg. v částce 19/1984 Sb.).

Do seznamu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé armády výnos č. 1 ze dne 2. dubna 1990, kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnaní vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. nebo II. pracovní kategorie, vydaný rozkazem ministra národní obrany ČSSR č. 6 ze dne 7. dubna 1988 (reg. v částce 10/1988 Sb.). Výnosem se rozšiřuje resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie o další povolání (fotograf, fotolaborant, radiotelegrafista, radiofonista na letišti, provozní údržbáři ve speciálních zkušebnách leteckých motorů, dělník v chemické výrobě, povolání vykonávaná na pracovištích s prokázanými chemickými karcinogeny - opravách brzdového obložení nákladních automobilů a bojových vozidel) a umožňuje přiznat II. pracovní kategorii i pracovníkům pracujícím v zdravotně obtížných oblastech Libye. Výnos je určen všem útvarům a zařízením Československé armády, státním podnikům v působnosti FMNO a odborům sociálního zabezpečení ONV. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1990, je uveřejněn ve Sborníku výnosů FMNO ročník 1990 a lze do něj nahlédnout u všech okresních vojenských správ a odborů sociálního zabezpečení ONV. Výnos lze za úhradu objednat na federálním ministerstvu národní obrany, pošt. úřad Praha 61/37, PSČ 160 01.

Přesunout nahoru