Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c1/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 30. prosince 1987 čj. 51-37608-5116 o posílení pravomoci o odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem.

Výnos upravuje zásady pro uplatňování mzdových forem ve státních hospodářských organizacích včetně podniků zahraničního obchodu, ve výrobních, spotřebních a bytových družstvech, družstevních podnicích a dále v organizacích výzkumné a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány a v rozpočtových inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů řízených národními výbory. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Výnosem se zrušují

1. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. srpna 1985 čj. 513-19480-5116 pro uplatňování mzdových forem (reg. v částce 28/1985 Sb.);

2. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. července 1983 čj. 314-2472-3118,130483 k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti pracovníku na urychlení vědeckotechnického rozvoje (reg. v částce 25/1983 Sb.);

3. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. března 1986 čj. 51-24300-5116 o rozšíření platnosti směrnic ze dne 19. července 1983 čj. 314-2472-3118,130483 k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti pracovníků na urychlení vědeckotechnického rozvoje (reg. v částce 13/1986 Sb.);

4. směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 26. dubna 1976 č. 3 pro poskytování odměn, prémií a podílů na hospodářských výsledcích pracovníkům centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny (reg. v částce 13/1976 Sb.);

5. výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 1 ze dne 26. května 1986 pro poskytování prémií projektantům za úkoly projektové činnosti (reg. v částce 18/1986 Sb.);

6. výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 1 ze dne 14. září 1987, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1 ze dne 26. května 1986 pro poskytování prémií projektantům za úkoly projektové činnosti (reg. v částce 20/1987 Sb.).

Mzdové předpisy podniků, které upravují poskytování mzdových forem, zůstávají v platnosti, pokud neodporují výnosu.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru