Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c1/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos čj. 513-35673-5118 ze dne 22. prosince 1987 o poskytování zvláštních ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny.

Výnos upravuje poskytování zvláštních ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Výnosem se zrušují 1. výnos č. 5/1986 ministerstva průmyslu České socialistické republiky ze dne 7. července 1986 o poskytování zvláštních odměn za práci s prokázanými chemickými karcinogeny nebo v pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity (reg. v částce 19/1986 Sb.) a 2. úprava č. 4/1986 ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky ze dne 31. července 1986 o poskytování zvláštních odměn za práce s prokázanými chemickými karcinogeny nebo v pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity; organizace v působnosti ministerstev průmyslu České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky poskytnou odměnu za rok 1987 ještě podle těchto předpisů.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru