Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c1/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 01.02.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

A. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

2. výnos č. 2/1987 ze dne 30. prosince 1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 6. ledna 1986 čj. 3060-FS/5-1986 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobních hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 11/1986 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1988 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 2/1987;

3. výnos č. 5/1987 ze dne 30. prosince 1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. 3800-FS/5-1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 44/1980 Sb.), ve znění výnosů ze dne 11. května 1981 čj. 220-FS/5-1981 (reg. v částce 22/1981 Sb.), ze dne 20. září 1983 čj. 4900-FS/5-1983 (reg. v částce 10/1984 Sb.) a ze dne 6. prosince 1984 čj. 9260-FS/5-1984 (reg. v částce 25/1985 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1988 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 5/1987;

B. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot

5. výnos č. 4/1987 ze dne 30. prosince 1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 8. května 1985 čj. 9360-FS/5-1984 o poskytování odměn vybraným pracovníkům oborového podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany,kteří pracují odloučeně od rodiny na společensky významných stavbách (reg. v částce 25/1985 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1988 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 4/1987.

Uvedené výnosy jsou publikovány ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany ročník 1987.

Do výše uvedených výnosů je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru