Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c1/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 25.01.1988
Zrušeno k 01.01.1992 (344/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 17 a 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb. výnos ze dne 21. ledna 1988 čj. 7.106/88-0 25, kterým se mění vyhláška č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění výnosů čj. 9.806/75-0 25 reg. v částce 14/1975 Sb. a výnosu čj. 24.334/1980-0 25 reg. v částce 2/1981 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 25. ledna 1988 a lze do něj nahlédnout na odboru vodní dopravy federálního ministerstva dopravy.

Přesunout nahoru