Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o17/c1/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

vydala podle § 43 odst. 2, § 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb., a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Slovenskou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos č. 3 ze dne 27. listopadu 1987 o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány.

Tento výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených usnesením vlády Československé socialistické republiky č. 32 ze dne 2. února 1984, č. 110 ze dne 16. května 1985 a č. 105 ze dne 7. května 1987 určí příslušný ústřední orgán, nejdříve však dnem 1. ledna 1988 a nejpozději dnem 1. ledna 1989. Dnem účinnosti tohoto výnosu se zrušuje směrnice Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5 ze dne 3. října 1984 o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny přímo řízených Ústředními orgány (platový řád), reg. v částce 22/1984 Sb. Výnos bude uveřejněn ve Zpravodaji SK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR, částka 6-7/1987; lze do něj nahlédnout na Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 3/1987 o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány (reg. částka 1/1988 Sb.).

Přesunout nahoru