Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c1/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 01.10.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo

1. podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1987 z 21. července 1987, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1983 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. kategorie.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. října 1987, se vztahuje na pracovníky organizací v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a na pracovníky organizací místního stavebnictví, řízených národními výbory v ČSR.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR, částka 15/1987 a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech;

2. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 2/1987 ze dne 25. září 1987, kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1985 ze dne 21. dubna 1985 o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky významných stavbách.

Výnos, který nabyl účinností dnem 1. října 1987, se vztahuje na pracovníky organizací resortu stavebnictví ČSR.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR, částka 20-21/1987 a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva;

4. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 4/1987 ze dne 1. prosince 1987, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1985, o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům úzkoprofilových povolání ve stavebnictví.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1988, se vztahuje na pracovníky organizací resortu stavebnictví ČSR a na pracovníky organizací místního stavebnictví, řízených národními výbory v ČSR.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR, částka 24/1987 a lze do něj nahlédnout ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva a na krajských národních výborech.

Přesunout nahoru