Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c1/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 22. prosince 1987 čj. 431-1112-16.11.1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 21. dubna 1983 čj. 431-1112-17.3.1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení.

Předmětem úpravy je vynětí terénních sociálních pracovníků a tajemnic posudkových komisí odborů sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů a odborů sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů z rozsahu platnosti výnosu ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 21. dubna 1983 čj. 431-1112-17.3.1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1988 a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 1/1988. Lze do něj nahlédnout v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru