Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 29.01.1988
Zrušeno k 01.08.1989 (84/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 21. prosince 1987

o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb. stanoví:


§ 1

Od cla jsou osvobozeny osobní počítače a mikropočítače včetně k nim náležejícího příslušenství a součástí.

§ 2

(1) Sazba cla vyměřovaného z dovážených barevných televizních přijímačů se snižuje na 20 % celní hodnoty, která se určí tak, že 1 cm délky úhlopříčky obrazovky se ohodnocuje částkou Kčs 150,-.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 se nebere v úvahu, zda na dovážený barevný televizní přijímač byla stanovena tuzemská maloobchodní cena.

§ 2a

Sazba cla u zboží patřícího do položek celního sazebníku neobchodního zboží (příloha k vyhlášce č. 10/1988 Sb.) položka 4 a) až 4 c) - motorová vozidla, položka 11 a) a 11 b) - videorekordéry a videopřehrávače, položka 12 - videokamery pro barevný záznam, položka 14 a) až 14 e) přístroje zvukové a reprodukční techniky se snižuje o 50 %.

§ 3

Celní úlevy podle této vyhlášky se poskytují jen na zboží dovážené v přiměřeném množství podle předpisů o neobchodních dovozech věcí.1)

§ 4zrušeno


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1989.


Ministr: Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 1 a § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí.

3) § 76 celního zákona č. 44/1974 Sb.

Přesunout nahoru