Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Účinnost od 01.06.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

81

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 26. května 1988,

kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů:


Čl. I

Vyhláška č. 33/1984 Sb. se doplňuje takto:

Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

Svobodnému pracovníku, který byl v souvislosti s přestavbou organizačních struktur výrobnětechnické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky a změnami v organizaci ústředních orgánů 6a) přeložen v rámci organizace nebo uvolněn a přijat do pracovního (členského) poměru na dobu neurčitou jinou organizací, může organizace poskytovat náhrady podle § 12 až § 16 odst. 1 nebo některé z nich za stejných podmínek jako ženatému pracovníku.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1988.


Ministr: M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

6a) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1988 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů.

Přesunout nahoru