Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 29.01.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

8

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 14. ledna 1988

o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960

Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, vyhlašuje:


§ 1

(1) Bankovky po 10 Kčs vzoru 1960 [na lícní straně se slovenskými dívkami a na rubu s oravskou údolní přehradou 1) ] přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 30. června 1988.

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. července 1988 do 30. června 1989 včetně všechny poštovní úřady, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1989 do 31. prosince 1989 včetně jen pobočky Státní banky československé.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Žák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra financí č. 131/1961 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru.

Přesunout nahoru