Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí

Částka 1/1988
Platnost od 29.01.1988
Účinnost od 01.03.1988
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 9. prosince 1987

o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí

Federální ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvy vnitra, Národním výborem hlavního města Prahy, Národním výborem hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy a krajskými národními výbory stanoví podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:


§ 1

Křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí (dále jen "přejezd") se označí výstražným křížem. 1)

§ 2

Přejezd tramvajové dráhy umístěný v zastavěné části obce, jejíž začátek a konec je vyznačen dopravními značkami, 2) může být místo výstražného kříže označen dopravní značkou "dej přednost v jízdě tramvaji". 3)

§ 3

(1) Vyžaduje-li to dopravní intenzita na přejezdu a rozhledové poměry, zabezpečí se přejezd světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. 4)

(2) Stávající přejezdy mohou být zabezpečeny mechanickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením.

(3) Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení musí varovat uživatele pozemní komunikace s dostatečným časovým předstihem, že se k přejezdu blíží vlak nebo drážní vozidlo, dvěma červenými střídavě přerušovanými světly a přerušovaným zvukem zvonku popřípadě houkačky. Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení ovládané jízdou vlaku 5) uvědomuje uživatele pozemní komunikace přerušovaným bílým světlem, že se k přejezdu neblíží vlak nebo drážní vozidlo. Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení může být doplněno závorami.

(4) Přejezd tramvajové dráhy označený podle § 2 může být zabezpečen (řízen) světelným signalizačním zařízením ovládaným jízdou tramvaje.

§ 4

(1) O označení přejezdu, zabezpečení přejezdu, změně zabezpečení přejezdu, o druhu přejezdového zabezpečovacího zařízení, způsobu jeho ovládání, časovém předstihu a délce výstrahy, rozhoduje drážní správní orgán.

(2) Drážní správní orgán nerozhoduje o označení přejezdu uvnitř závodu drážního podniku kam nemohou zajíždět vozidla nepatřící závodu a přejezdů v železničních stanicích určených pro železniční a poštovní manipulaci nebo pro nástup a výstup cestujících, jakož i pro přechod drážních pracovníků. Tyto přejezdy označuje drážní podnik podle místních poměrů a potřeb.

§ 5

Drážní podniky jsou povinny označit přejezdy se závorami výstražným křížem nejpozději do 31. 12. 1990.


§ 6

Zrušuje se vyhláška ministerstva dopravy č. 102/1968 Sb., o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1988.


Ministr: Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 37 odst. 2 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu.

2) Dopravní značka č. D39a a č. D39b (příloha k vyhlášce č. 100/1975 Sb.).

3) Dopravní značka č. Clb zvětšeného formátu podle ON 01 80 20 (příloha k vyhlášce č. 100/1975 Sb.).

4) ČSN 34 2650 ON 73 63 80.

5) ČSN 34 2650.

Přesunout nahoru