Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1988 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb.

Částka 10/1988
Platnost od 21.04.1988
Účinnost od 01.07.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 12. dubna 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb.

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými orgány podle § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami:


Čl. I

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. h) zní:

"h) vyřazené díly a součásti strojů, přístrojů a zařízení obsahující drahé kovy (amortizační odpad);".

2. V § 1 odst. 2 písm. ch) se vypouštějí slova "od organizací".

3. V § 4 odst. 1 písm. a) zní:

"a) vykupovat od organizací i obyvatelstva sběrné suroviny uvedené v § 1 odst. 2; ve vybraných místech výkupní sítě mohou vykupovat od obyvatelstva surové kůže z prasat domácích *);".

4. V § 5 odst. 3 zní:

"(3) Vedoucí místních výkupních zařízení, výkupčí a organizace pověřené podle odstavce 2 jsou povinni

a) vystavovat občanům a organizacím potvrzení o množství, druhu a jakosti odevzdané divočiny koželužské a kožešnické a o zaplacené ceně; u ostatních věcí odevzdávaných k výkupu jsou povinni potvrzení vystavit na žádost občana nebo organizace nebo uloží-li tuto povinnost vnitřní předpis vykupující organizace;

b) vyžadovat prokázání totožnosti od občanů, kteří odevzdávají k výkupu věci, jež obvykle nejsou ve vlastnictví občanů, nebo věci ve značně velkém množství; neprokáže-li občan svou totožnost, nabízené věci se nevykoupí.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Ministr: Ing. Jung v. r.

Poznámky pod čarou

*) ČSN 79 1265.

Přesunout nahoru