Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 61/1988 Sb.Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Částka 10/1988
Platnost od 21.04.1988
Účinnost od 01.07.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
18 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 61/1988 Sb.

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 06.04.2021 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 01.04.2021 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2020 v částce č. 246 pod číslem 609/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činností prováděné hornickým způsobem

Změna vyhlášky se týká oblasti uznávání odborné kvalifikace a odborné způsobilosti při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.12.2020 v částce č. 225 pod číslem 549/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Poslanecký návrh zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon stanovuje přesun sídel 15 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých regionů České republiky.

Poslední změna: 30.11.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Novela zákona se týká organizační struktury státní báňské správy a problematiky výbušnin.

Poslední změna: 09.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů

Návrh nového zákona o prekurzorech výbušnin adaptuje do českého právního řádu Nařízení EU 2019/1148.

Poslední změna: 13.07.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon přesunuje sídla některých ústředních správních úřadů z Prahy do krajských měst.

Návrh neprošel 03.12.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Novela v reakci na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-220/15, Evropská komise proti Spolkové republice Německo, ruší § 24.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2018 pod číslem 91/2018 Sb. s účinností od 15.06.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Navrhovaná právní úprava má za cíl dokončit transpozici požadavků směrnice 2014/28/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2016 pod číslem 451/2016 Sb. s účinností od 14.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Návrh se předkládá v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh. Se zavedením samostatného právního rámce pro implementaci legislativy EU v oblasti technických požadavků na výrobky, vytvářené podle zásad tzv. Nového legislativního rámce, je třeba odpovídající ustanovení vyjmout ze zákona č. 22/1997 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.03.2016 pod číslem 91/2016 Sb. s účinností od 15.04.2016
Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

Nový statusový zákon Hasičského záchranného sboru České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2015 pod číslem 320/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o báňské záchranné službě

Vyhláška má zkvalitnit činnost báňské záchranné služby a legalizovat technické, vývojové a organizační změny při její činnosti a soulad horních předpisů se zdravotními předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2015 pod číslem 305/2015 Sb. s účinností od 01.12.2015
Návrh zákona o pyrotechnice a o změně některých zákonů

Plošná legislativní úprava problematiky pyrotechnických výrobků, včetně jejich uvádění na trh a zacházení s nimi podle stanovených pravidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.08.2015 pod číslem 206/2015 Sb. s účinností od 04.09.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Cílem navrhovaného právního předpisu je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016